Spoedgeval

Heeft u last van een uitgevallen tand, nabloeding of een afgebroken tand of kies, of een vulling die ondraaglijke pijn veroorzaakt, dan kunt u zich wenden tot de spoedgevallen tandarts.

Bel voor bovenstaande klachten met het nummer van de praktijk: 0517- 432740.
In het weekend kunt u bellen met hetzelfde telefoonnummer, maar dan informeren wij u verder via onze telefoonbeantwoorder over de dienstdoende tandarts. In de kring Noord-West Friesland wordt de weekenddienst verzorgd door afwisselend een collega uit Harlingen, Franeker, St. Annaparochie of Berlikum.

Voor pijn en spoedgevallen in het weekeind kunt u terecht op zaterdag en zondag bij de spoedgevallen tandarts.
In het weekeind is de spoedgevallen tandarts alleen bereikbaar voor noodgevallen, zoals een uitgevallen of losstaande tand ten gevolge van een ongeval. Of voor een nabloeding. U dient de tandarts daarvoor telefonisch te benaderen.
U kunt alleen bij ons terecht indien u niet ziek bent, u niet positief getest bent op Covid-19, u niet hoest of verkouden bent, en geen koorts heeft.

Houd er rekening mee dat u bij een spoedtandarts over het algemeen direct moet afrekenen. Ook dient u zich te legitimeren en wordt er gevraagd naar uw verzekeringsgegevens.

De spoedgevallengroep organiseert de beschikbaarheid van tandartsen en hun waarnemers buiten de normale praktijkuren. De behandeling door een plaatsvervangend tandarts beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Voor eventuele vervolgbehandelingen en voorzieningen wordt u naar uw eigen tandarts verwezen.

Tips bij ongevallen

  • Afgebroken tand: Bewaar het stukje tand of alle stukjes tand in een bekertje water en ga zo snel mogelijk naar de (waarnemende) tandartspraktijk. De tandarts bekijkt of het afgebroken deel kan worden teruggeplaatst.
  • Tand eruit: Een uitgevallen melktand hoeft nooit meer terug. Een tand van een blijvend gebit moet u zo snel mogelijk terugplaatsen. Wanneer de tand schoon is, houdt u de tand vast bij de kroon, (het witte gedeelte dat in een normale mond te zien is, maar nooit bij de wortel), en probeer de tand binnen een half uur terug te plaatsen in de holte.
  • Losse tand: Wanneer u één of meerdere losse tanden heeft na een ongeval, dan kunt u er het best van afblijven en zo spoedig mogelijk naar uw tandarts gaan.