Behandelingen

Tandheelkundige specialisaties

Leer de behandelaars binnen onze tandartspraktijk kennen. Bekijk voor welke behandelingen u onder meer bij de Groepspraktijk Tandheelkunde Harlingen terecht kunt.

  • Algemene tandheelkunde
  • Endodontologie
  • Facings
  • Kleine Kaakchirurgische ingrepen
  • Kroon & Brugwerk
  • Laser Behandelingen (tongriempjes etc.)
  • Mondhygiëne en poetsinstructie
  • Prothetische behandelingen
  • Restauratieve tandheelkunde
  • Reconstructieve tandheelkunde


Algemene tandheelkunde

De algemene tandheelkundige behandelingen bestaan voornamelijk uit het planmatig voorkomen van klachten. Hiertoe behoort onder meer de periodieke mondcontrole, bij voorkeur elk half jaar, zeker bij kinderen.
Hierdoor bent u potentiële tandproblemen voor en kunnen deze beter en met minder kosten worden behandeld. Een klein gaatje is tenslotte makkelijker en sneller te repareren, en de schade aan de tand of kies is dan ook aanzienlijk minder. Er zijn over het algemeen minder snel pijnklachten, en dure wortelkanaalbehandelingen zijn dan niet nodig om het element te behouden.

Endodontologie 

Endodontologie spitst zich toe op de wortels van de tanden en kiezen en het omliggende kaakbot. De tandarts houdt zich bezig met het voorkomen en oplossen van problemen in dit gebied en doet dit door middel van wortelkanaalbehandelingen. Hierbij wordt de zenuw uit de tand of kies gehaald, de wortelkanalen gereinigd en gevuld, zodat het element in de mond kan blijven functioneren.
In onze praktijk werken sommige behandelaars ook met een microscoop om zo secuur mogelijk te werk te kunnen gaan.

Facings

Als er een tand is verkleurd, afgebroken of als er een spleetje is ontstaan tussen uw tanden, kunt u uw gebit laten repareren, bijvoorbeeld door middel van facings. Een facing gaat zo’n vijf tot tien jaar mee, mits u het goed onderhoudt.

Implantologie

Bij implantologie worden één of meerdere tanden vervangen door implantaten. Het implantaat (of de kunstwortel) vervangt de wortel van de tand. Op het implantaat wordt, als deze is vast gegroeid, later dan nog een kroon gemaakt, die er opgeschroefd kan worden. Voor een implantaat behandeling wordt u verwezen naar een specialistische praktijk. Het maken van de kroon op het implantaat kan dan weer bij ons in de praktijk plaatsvinden. Onze behandelaars informeren u over de mogelijkheden.

Kleine Kaakchirurgische ingrepen

Onder kleine kaakchirurgische ingrepen wordt verstaan het chirurgisch verwijderen van bijvoorbeeld verstandskeizen of andere moeilijk liggende elementen. Ook het verwijderen van een geïnfecteerde wortelpunt valt hieronder (apex resectie). Verder is soms hemisectie een optie, waarbij één wortel van de meerwortelige kies wordt verwijderd.

Kroon & Brugwerk

Wanneer een tand of kies is afgebroken, is het plaatsen van een kroon een mogelijkheid om het gebit er weer fraai uit te doen zien, en de functie weer sterk te verbeteren. Een kroon is eigenlijk niets anders dan een kapje dat over een afgeslepen tand of kies past. De kroon zelf wordt in het laboratorium gemaakt. Kronen worden tegenwoordig voornamelijk van tandkleurige materialen gemaakt, zoals bijvoorbeeld porselein.

Ontbreken er één of meer tanden of kiezen? Dan is een brug mogelijk een goede oplossing voor uw gebit. Een brug bestaat uit twee of meer kronen en een tussendeel. De brug zit vast aan twee of meer afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de ontbrekende tand(en). Een brug kan – naast het verbeteren van de functie van uw gebit – ook nodig zijn om te voorkomen dat uw tanden scheef gaan staan.

Laser behandelingen

Wij hebben een LASER apparaat in huis, waarmee we tandvlees correcties droog (zonder bloeding) kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt het tandvlees plaatselijk verdoofd.
Ook te strakke tongriempjes en te strakke lipbandjes kunnen door ons makkelijk met de LASER worden behandeld.

Mondhygiëne en poetsinstructie 

De basis voor een gezond gebit is tandenpoetsen. U kunt echter veel meer doen om uw mondhygiëne in een optimale staat te houden, door bijvoorbeeld nog te flossen en te rageren. Onze behandelaars helpen u graag verder om een stappenplan op te zetten in de richting van een gezond gebit.

Orthodontie

Orthodontie (d.m.v. beugels) houdt zich bezig met het veranderen van de stand van de tanden in de kaak. Wanneer uw tanden scheef staan, uw kiezen niet goed op elkaar staan of wanneer u te weinig (of juist teveel) ruimte heeft in uw gebit, kunt u daarvoor een bezoek brengen aan tandartsen die gespecialiseerd zijn in orthodontie.

Wilt u meer weten over orthodontie bij de Groepspraktijk Tandheelkunde Harlingen, klik hier.

Prothetische behandelingen

Als er geen tanden of kiezen meer aanwezig zijn in de mond, dan kan er door ons een volledige prothese worden gemaakt. Door de prothese kunt u weer beter eten, praten en lachen. Indien er enkel een paar tanden of kiezen missen, dan kan er een frame prothese gemaakt worden. Een partiële plaat prothese (PPP) is meestal meer geschikt voor een tijdelijke situatie. De PPP is goedkoper dan een frameprothese.

Restauratieve tandheelkunde

Hieronder wordt vooral verstaan het leggen van vullingen. Tegenwoordig worden de vullingen van composiet (tandkleurig materiaal) gemaakt. Het amalgaam (grijs vulmateriaal) wordt niet meer gebruikt. Ook kun je "composiet kronen" maken op tanden en kiezen. Dit zijn dan erg grote vullingen, die de tand of kies min of meer zijn oorspronkelijke vorm weer teruggeven.

Reconstructieve tandheelkunde

Met reconstructieve tandheelkunde wordt uw gebit opnieuw opgebouwd. Deze vorm van tandheelkunde wordt vaak ingezet in het geval van gebitsslijtage, waarbij soms alle tanden en kiezen, of soms enkele elementen voor meer dan de helft in de loop der jaren verdwenen zijn.

Slaap-snurk problemen

Snurken is niet alleen vervelend voor uw partner, maar het kan ook een oorzaak zijn van (eventueel toekomstige) gezondheidsklachten of vermoeidheisklachten. Door middel van een speciaal ontworpen apparaat, Mandibulair Repositie Apparaat (MRA), het is een soort beugel, kan uw snurkprobleem in vele gevallen worden verholpen. Het MRA apparaat kan echter wel bijwerkingen hebben.


Wilt u meer weten over deze behandelingen neem dan contact met ons op.