Kwaliteit, veiligheid en hygiëne

Bij de Groepspraktijk Tandheelkunde Harlingen zijn hygiënisch werken en aandacht voor infectiepreventie belangrijke aangelegenheden. Om een goede hygiëne in de tandartspraktijk te waarborgen is de nieuwe Praktijkrichtlijn Infectiepreventie in de mondzorg ontwikkeld. Onze praktijk werkt volgens deze richtlijn. 

Gestandaardiseerde werkwijze is belangrijk voor een tandartspraktijk om de kwaliteit van het werk te waarborgen. De praktijkrichtlijn Infectiepreventie bevat informatie over het dragen van beschermende kleding voor medewerkers, maar ook beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handschoenen en beschermende brillen. In de behandelkamer en sterilisatieruimte is een duidelijke scheiding tussen vuile en schone instrumenten en materialen. Het gebruikte instrumentarium wordt direct na het gebruik naar de daarvoor bestemde ruimte gebracht, zodat zowel patiënt, behandelaar en assistente zo min mogelijk in aanraking komen met het gebruikte instrumentarium.

Vaccinatie Hapatitis B

Alle medewerkers binnen de gezondheidszorg dienen zich, door middel van vaccinatie, te beschermen tegen het Hepatitis B virus. Vaccinatie beschermd niet alleen de medewerkers, maar vooral ook de patiënten die een bezoek brengen aan de praktijk. De medewerkers en behandelaars van de praktijk zijn goed gevaccineerd en door middel van nauwkeurige administratie is dit ook aantoonbaar.

BIG-registratie

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit binnen de tandheelkunde betreft de wet BIG. Het doel van de wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit binnen de gezondheidszorg. Ook beschermt de wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de zorgverlener. Eén van de instrumenten van de wet BIG is, het BIG register. Alle tandartsen en tandartsspecialisten staan ingeschreven in het BIG register. Dit register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners en wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. (bron: BIG).

De wet BIG is bepalend als het gaat om de vraag welke hulpverlener welke tandheelkundige handelingen mag verrichten en onder welke voorwaarden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorbehouden handelingen en niet voorbehouden handelingen. Om binnen onze praktijk duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden, is er voor elke medewerker een functiekaart aangemaakt waar de bevoegdheden duidelijk in staan beschreven. Deze is voor iedereen inzichtelijk en dus voor iedereen duidelijk waar ze wel of niet toe bevoegd zijn.

De BIG registratienummers van onze tandartsen vindt u hier.